Постачання електроенергії

Ціни і Тарифи на Еклектроенергію

У відповідності до Закону України «Про ринок електричної енергії», постачання електричної енергії споживачам, а також надання послуг, пов’язаних з постачанням електричної енергії, здійснюються за вільними цінами, крім випадків, встановлених цим Законом.

З огляду на викладене, ціна електричної енергії, спосіб та умови оплати за спожиту електричну енергію, встановлюються в залежності від обсягу придбання, умов оплати та встановлюється сторонами в Договорі для конкретного споживача на умовах обраної  або індивідуальної комерційної пропозиції ТОВ «ГАЗЕНЕРГО -­ТРЕЙД». Ціну електричної енергії, спосіб та умови оплати за спожиту електричну енергію, можна дізнатися при зверненні за номером телефону +380 (67) 538-04-54 або надіславши відповідне звернення на електронну пошту: gasenergo2019@gmail.com.

Новини

Повідомлення про підняття ціни на електричну енергію з 10.06.2024р.

від 20.05.2024

Детальніше

Повідомлення про підняття ціни на електричну енергію з 01.05.2024р.

від 11.04.2024

Детальніше

Повідомлення про підняття ціни на електричну енергію з 01.04.2024р.

від 08.03.2024

Детальніше

Повідомлення про підняття ціни на електричну енергію з 01.11.2023р.

від 02.10.2023

Детальніше

Повідомлення про підняття ціни на електричну енергію з 01.10.2023р.

від 04.09.2023

Детальніше

Повідомлення про підняття ціни на електричну енергію з 01.09.2023р.

від 01.08.2023

Детальніше

Повідомлення про підняття ціни на електричну енергію з 01.08.2023р.

від 10.07.2023

Детальніше

Повідомлення про підняття ціни на електричну енергію з 01.07.2023р.

від 09.06.2023

Детальніше

Укладення договору про постачання електроенергії

Для підприємств, які фінансуються з державного чи місцевого бюджету, ціна (тариф) на електричну енергію визначається за результатами проведення процедури закупівлі згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».

Важлива інформація про споживання та оплату електроенергії є в рахунку, який споживач отримує щомісяця. Аби краще зрозуміти дані, відображені там, ми підготували детальне роз’яснення на прикладі взірця рахунку для споживачів.

 1. Реквізити ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД»: розрахунковий рахунок, МФО, ЄДРПОУ, адреса та контактний телефон.
 2. Взірець заповнення платіжного доручення із зазначеними реквізитами ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД».
 3. Деталізована інформація про споживання та тарифу за розрахунковий місяць
  • кВт*год – кількість спожитих кіловат*годин за розрахунковий період.
  • Сума, грн – сума до сплати згідно з обсягом споживання в розрахунковому періоді, грн з ПДВ.
  • Ціна без ПДВ - Вар
 4. Всього до оплати, грн з ПДВ – сума до сплати на кінець розрахункового періоду
 5. Інформація про споживача: найменування організації (споживача), адреса, номер договору по якому здійснюється постачання.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Additional image

Державні органи у сфері енергопостачання

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ СПОЖИВАЧАМИ ЗВЕРНЕНЬ, СКАРГ, ПРЕТЕНЗІЙ, НАДАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕЦІ ТА ЇХ РОЗГЛЯДУ

Споживач, у разі порушення його прав та законних інтересів, першочергово має звернутись до електропостачальника зі зверненням, скаргою, претензією щодо усунення порушення та відновлення прав та законних інтересів споживача.

У зверненні, скарзі, претензії повинно бути зазначено:
 • Найменування Товариства, до якого подається звернення, скарга, претензія;
 • Повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання;
 • Суть звернення, скарги, претензії;
 • Офіційна електронна адреса, у випадку подання звернення скарги, претензії електронною поштою;
 • Дата подання звернення, скарги, претензії та підпис особи, яка її подає.

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні звернення, скарги, претензії електронним зв’язком не вимагається.

Звернення, скарги, претензії до ТОВ «ГАЗЕНЕРГО -­ТРЕЙД» можуть бути подані наступним чином:

 • поштою на адресу: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, будинок 86 В, кв.1;
 • особисто, за вказаною вище адресою;
 • на особистому прийомі у керівництва ТОВ «ГАЗЕНЕРГО -­ТРЕЙД» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, будинок 86 В, кв.1;
 • засобами електронної пошти на електронну адресу: gasenergo2019@gmail.com;
 • засобами телефонного зв’язку за номером +380 (67) 538 - 04 - 54, +380 (67) 393 - 31 - 36, +380 (67) 393 - 31 - 37, контактна особа - Жук Роман Євстахійович.

Звернення, скарги, претензії, які надходять до Товариства поштовим зв’язком, під час особистого прийому споживачів, засобами телефонного зв’язку, а також електронною поштою, реєструються в Єдиному реєстрі звернень, скарг, претензій, повідомлень про загрозу електронебезпеки з використанням загальної класифікації звернень, затвердженої Регулятором.

Розгляд звернень, скарг, претензій

У разі надходження скарги, звернення, претензії споживача щодо надання даних про споживання електричної енергії ТОВ «ГАЗЕНЕРГО -­ТРЕЙД» розглядає її протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту споживача, після чого споживачу надається відповідь.

При надходженні скарги, звернення, претензії з інших питань, ТОВ «ГАЗЕНЕРГО -­ТРЕЙД» розглядає їх в найкоротший строк, але не більше 30 календарних днів з дати отримання, якщо менший строк не встановлено чинним законодавством, Правилами, Кодексом системи передачі та Кодексом системи розподілу.

У разі надходження звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку за електричну енергію Товариство розглядає її у строк до 5 робочих днів з дня отримання ним такого звернення.

Якщо під час розгляду звернення, скарги, претензії необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу комерційного обліку, строк розгляду призупиняється на час проведення технічної перевірки або експертизи, про що повідомляється споживач, який подав відповідне звернення, скаргу, претензію.

Перебіг строку розгляду у цьому разі поновлюється з дати отримання результатів технічної перевірки або експертизи, про що повідомляється споживач, який подав звернення, скаргу, претензію. При цьому загальний строк розгляду зазначеного звернення, скарги, претензії не може перевищувати 45 днів.

За результатами розгляду споживачу надається письмова відповідь із зазначенням обґрунтованості виставленого рахунку або повідомляється про виправлення помилок, які призвели до некоректних нарахувань та про проведення відповідного перерахунку.

У відповіді зазначається про стан розрахунків за особовим рахунком на дату надання відповіді.

Разом із відповіддю споживачу надається інформація щодо альтернативних механізмів та шляхів вирішення відповідних спорів (питань) та контактні дані відповідальних органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб, уповноважених розглядати такі звернення, скарги, претензії.

Якщо споживач не погоджується із рішенням, прийнятим за його зверненням, скаргою, претензією, він може оскаржити таке рішення шляхом звернення до Регулятора або енергетичного омбудсмена.

Пропущений з поважних причини строк оскарження рішення може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Розгляд скарг споживачів на дії чи бездіяльність учасників роздрібного ринку та вирішення спорів між ними здійснюються Регулятором у порядку, визначеному правилами розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів, затвердженими Регулятором.

Розгляд скарг побутових та малих непобутових споживачів на дії чи бездіяльність суб’єктів роздрібного ринку, вирішення спорів між ними здійснюються енергетичним омбудсменом у порядку, встановленому законодавством України, та Регулятором у межах його повноважень, а також вирішуються у судовому порядку.

Якщо звернення, скарга, претензія не містять даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, відповідальний працівник може у строк не більше 3 календарних днів звернутися до споживача за додатковою інформацією, необхідною йому для належного розгляду звернення, скарги, претензії. У разі ненадання споживачем необхідної інформації (документів), пояснень щодо обставин, зазначених у зверненні, скарзі, претензії, відповідальний працівник має надати споживачу роз'яснення (відповідь) виходячи з наявної у нього інформації.

У разі отримання звернення, скарги, претензії споживача з питань, що не належать до його компетенції, таке надсилається за належністю відповідному учаснику роздрібного ринку відповідно до компетенції протягом 5 робочих днів, про що в цей же строк повідомляє споживача.

Звернення, скарги, претензії споживача, отримані через оператора системи або органу державної влади, місцевого самоврядування,  розглядаються у порядку, визначеному цією Процедурою.

Разом із відповіддю споживачу надається інформація щодо альтернативних механізмів та шляхів вирішення відповідних спорів (питань) та контактні дані відповідальних органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб, уповноважених розглядати такі звернення, скарги, претензії.

За результатами розгляду звернення, скарги, претензії Споживачу надається відповідь у формі надання роз’яснення, повідомлення про здійснення заходи щодо усунення порушень, тощо.

Надання повідомлень про загрозу електробезпеці споживачів

Дії працівників або свідків нещасного випадку чи аварії яка становить загрозу електробезпеці

 • Строк повідомлення інформації: Негайно
 • Кому подається інформація: Для працівників - безпосередній керівник працівника або іншу уповноважену особу на підприємстві; Для споживачів – ТОВ «ГАЗЕНЕРГО -­ТРЕЙД» за телефоном: +380 (67) 538 - 04 - 54, +380 (67) 393 - 31 - 36, +380 (67) 393 - 31 - 37.
 • Порядок дій: У випадку виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві необхідно негайно перш за все самому тримати безпечну відстань від місця події (у випадку замикання на землю чи падіння дерева на провода повітряних ліній безпечна відстань становить не ближче 8 метрів), сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближенню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та повідомити про те, що сталося через засоби зв`язку або нарочним безпосереднього керівника або іншу уповноважену особу на підприємстві, а для споживачів - ТОВ “ГАЗЕНЕРГО -­ТРЕЙД” за телефоном: +380 (67) 538 - 04 - 54, +380 (67) 393 - 31 - 36, +380 (67) 393 - 31 - 37.

Дії керівників або інших уповноважених осіб на підприємстві у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію яка становить загрозу електробезпеці

 • Строк повідомлення інформації: Негайно.
 • Кому подається інформація: у разі пожежі на об'єктах - повідомити за допомогою засобів зв'язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, чергового диспетчера РЕМ, ОСР за номером телефону 101, та ТОВ “ГАЗЕНЕРГО -­ТРЕЙД” за телефоном +380 (67) 538 - 04 - 54, +380 (67) 393 - 31 - 36, +380 (67) 393 - 31 - 37.
 • Порядок дій: керівники на місцях перш за все повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки від настання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеці, організувати за необхідності надання першої медичної допомоги, прийняти невідкладні заходи по недопущенню подібних подій.

Для надання повідомлення про загрозу електробезпеці необхідно зателефонувати за номеромми телефону: +38 (098) 725-41-34 або надіслати лист електронною поштою на адресу: gasenergo2019@gmail.com, або заповнити форму на сайті Товариства. При цьому в темі звернення обов’язково слід зазначити «Загроза електробезпеки».

Загальні умови електропостачання

Постачання електричної енергії споживачу здійснюється, якщо:

 1. об’єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому законодавством порядку;
 2. електропостачальник за договором з оператором системи отримав доступ до мереж та можливість продажу електричної енергії на території діяльності оператора системи;
 3. споживач є стороною діючих договорів:
  • про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, крім випадку здійснення розподілу (передачі) електричної енергії оператором системи до власних електроустановок;
  • про постачання електричної енергії споживачу або про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, або про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»;
  • про надання послуг комерційного обліку електричної енергії, крім випадків, коли роль постачальника послуг комерційного обліку виконує оператор системи, до мереж якого приєднаний цей споживач;
 4. за усіма точками комерційного обліку на об’єкті (об’єктах) споживача, за якими здійснюється (планується) постачання електричної енергії, укладено договір з постачальником послуг комерційного обліку про надання послуг комерційного обліку електричної енергії;
 5. відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики;
 6. відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії або про надання послуг системи розподілу/передачі.


За наявності боргу в розмірі більшому ніж вартість електричної енергії, спожитої протягом двох попередніх місяців, електропостачальник (крім постачальника універсальних послуг та постачальника «останньої надії») має право розірвати договір про постачання електричної енергії згідно з його умовами, якщо інше не передбачено умовами договору (комерційною пропозицією).

Порядок зміни електропостачальника

Споживач має право в установленому цими Правилами порядку на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником.

Процес зміни споживачем електропостачальника забезпечується суб’єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні у процесі зміни електропостачальника та забезпечують зміну та інформаційний обмін під час такої зміни на безоплатній основі.

Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення.

Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу.

Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника споживач повинен повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.

Порядок відключення/відновлення електроспоживання споживача

Припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі:Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії у зв’язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від’ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів.

Попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження.

Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись споживачу в інший спосіб, передбачений договором з електропостачальником та договором з оператором системи або додатками до нього.

Якщо підставою для припинення постачання електричної енергії є заборгованість споживача перед відповідним учасником роздрібного ринку, у попередженні про припинення постачання електричної енергії додатково зазначається сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість виникла.

У разі усунення споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії споживачу не припиняється.

Права споживачів

 1. Споживач електричної енергії має право:
  1. на приєднання власних електроустановок до мереж оператора системи або іншого власника електромереж у порядку, передбаченому Кодексом систем розподілу або Кодексом системи передачі;
  2. на вибір електропостачальника;
  3. на вибір комерційних пропозицій з різними тарифними планами;
  4. одночасно мати більше одного укладеного договору про постачання електричної енергії споживачу за умови дотримання цих Правил та Кодексу комерційного обліку. При цьому договір про постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником;
  5. купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами за Правилами ринку та на організованих сегментах ринку за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - додатково договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку в електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за цими Правилами;
  6. отримувати якісні послуги з розподілу (передачі), постачання та комерційного обліку електричної енергії;
  7. змінювати електропостачальника на умовах, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та цими Правилами;
  8. отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;
  9. отримувати інформацію щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її розподілу та споживання;
  10. на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;
  11. на відшкодування збитків відповідно до умов договору та законодавства України, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання та якості електричної енергії;
  12. на звернення до електропостачальника з питання змін договірних умов у порядку, передбаченому цими Правилами;
  13. на доступ до встановлених поза межами об’єкта споживача розрахункових засобів вимірювання та інформації, яка зберігається в первинній базі даних електронних багатофункціональних розрахункових засобів вимірювання;
  14. на отримання від оператора системи відшкодування в межах обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж, які спільно зі споживачем використовуються оператором системи;
  15. отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору про постачання електричної енергії споживачу;
  16. отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору про постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення цих змін та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником без оплати передбачених договором штрафних санкцій за його дострокове припинення;
  17. на передачу функцій експлуатації своїх електроустановок на підставі окремого договору іншій організації, яка має право на здійснення такої діяльності;
  18. на повернення від оператора системи розподілу, який розподіляє електричну енергію субспоживачу, коштів за розподіл необлікованої засобами вимірювальної техніки субспоживача електричної енергії, а від субспоживача - вартості цієї електричної енергії;
  19. на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених Правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
  20. на відшкодування збитків, які виникли через дії чи бездіяльність субспоживача, електропостачальника, власника мереж, оператора малої системи розподілу, оператора системи, постачальника послуг комерційного обліку.
 2. Побутовий споживач, крім прав, визначених пунктом I цієї глави, має право на:
  1. встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, встановлена потужність якої(-их) не перевищує встановлену відповідно до закону та дозволену до споживання відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (та підтверджується паспортом точки розподілу (передачі) електричної енергії) зі споживачем, та на виробництво електричної енергії з такої установки без відповідної ліцензії;
  2. продаж постачальнику універсальних послуг електричної енергії, що вироблена генеруючою установкою приватного домогосподарства, встановлена потужність якої(-их) не перевищує потужність, встановлену відповідно до закону та дозволену до споживання відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами.
 3. Непобутовий споживач, крім прав, визначених пунктом I цієї глави, має право на організацію додаткових площадок вимірювання за однією адресою згідно з узгодженими з відповідним оператором системи проектними рішеннями. При цьому проектом має бути виключена можливість приєднання до електричних мереж на додаткових (окремих) площадках вимірювання електроустановок або струмоприймачів, не передбачених проектом.
 4. Побутові споживачі та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».
Інформація про частку купівлі електроенергії за 2022 рік

Показники якості надання послуг, порядок та розмір компенсації

Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг

Порядок забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 року № 375 із наступними змінами. До загальних стандартів якості надання послуг електропостачальника належать:До гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника належать:

 1. надання даних про споживання електричної енергії у строк 5 робочих днів з дня отримання запиту споживача;
 2. розгляд звернень/скарг/претензій споживачів з дня отримання звернення/скарги/претензії споживача:
  у строк 30 днів;
  у строк 45 днів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку;
 3. розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку на оплату у строк 5 робочих днів з дати отримання звернення;
 4. урахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у кінцевому рахунку споживача за електричну енергію (якщо постачання електричної енергії споживачу здійснюється постачальником універсальних послуг або якщо відповідно до комерційної пропозиції електропостачальника плату за надання послуг з розподілу електричної енергії забезпечує електропостальник) у строк 30 днів з дня отримання повідомлення від ОСР щодо виплати компенсації;
 5. виставлення рахункаелектропостачальником (у паперовій або електронній формі) у строки, визначені договором про постачання електричної енергії та/або ПРРЕЕ;
 6. виставлення рахункаелектропостачальником з правильними даними про ціну, вартість та обсяг спожитої електричної енергії.


Порядок компенсації за недотримання показників якості електропостачання

Електропостачальник надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг шляхом урахування суми відповідної компенсації у рахунку за спожиту електричну енергію у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг (у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальником, визначених підпунктами 5 та6 глави 4 Порядку, - з дня надання відповіді споживачу на його звернення щодо надання компенсації).

Якщо постачання електричної енергії споживачу здійснюється постачальником універсальних послуг або якщо відповідно до комерційної пропозиції електропостачальника плату за надання послуг з розподілу електричної енергії забезпечує електропостальник:

Електропостачальник ураховує суму відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у кінцевому рахунку за електричну енергію споживача у строк не більше 30 днів з дня отримання повідомлення від ОСР щодо виплати компенсації;

Електропостачальник зменшує платіж за надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії оператору системи на суму компенсацій.

Якщо сума компенсації перевищує суму рахунку за надання послуг з розподілу/передачі/постачання електричної енергії, оператор системи/електропостачальник ураховує суму невиплаченої компенсації у розрахунках майбутніх періодів.

За наявності заборгованості споживача за спожиту електричну енергію/надані послуги з розподілу (передачі) компенсація надається в рахунок зменшення заборгованості споживача за надані послуги.

text text text

Контактна інформація для зв'язку з нами


Відповідальний працівник за розв'язання спорів:
Жук Роман Євстахійович

Телефони:
+380 (67) 538 - 04 - 54,
+380 (67) 393 - 31 - 37,
+380 (93) 410-83-20,
+380 (67) 393 - 31 - 36 (бухгалтерія),
+380 (97) 538-04-54 (юридичний відділ)

Адреса електронної пошти для прийому електронних звернень від споживачів:
gasenergo2019@gmail.com

Поштова адреса та адреса офісу обслуговування споживачів:
79026, м. Львів, вул. Стрийська, будинок 86 В, кв. 1

Робочі дні: Понеділок - П'ятниця з 9:00 до 18:00, перерва з 13:00 до 14:00.
Вихідні дні: Субота, Неділя